Lanternen 2019

Årshjulet - vigtige datoer til din kalender...

Januar

·       21 januar - Forældreråds møde i Lanternen

·       24 januar- Førstehjælps foredrag for forældre i Børnehuset Skovshoved, kl. 19.00-21.00. Hellerupvej 24.

Februar

·       6 februar - Bestyrelsesmøde.

·       Vinterferie i uge 7 (11-15/2)

Marts

·        1 marts - Fastelavn.

Vi holder hvert andet år (ulige år) et fælles tema, hvor vi på alle stuer arbejder med det samme tema. Dette starter som et projekt et stykke tid før fastelavn og udmunder sig til en fælles pyntning i huset og udklædning inden for temaet. Det modsatte år er der fri udklædning. Der bliver slået katten af tønden for både vuggestuen og børnehaven.

Dette foregår uden forældrene men vi ligger gerne billeder op fra dagen

·       18 marts – 1 hjælps kursus for Tanglopper og Regnbuens børn

·      29 marts - Børnehuset Skovshoved har lukket. Pædagogisk kompetenceudvikling.

April

·       Påske – vi klipper og klister og pynter op

·       15-17 april – fællespasning for lanternen og Nordlyset. I år i Nordlyset.

Maj

·       2 maj - haveoprydning/arbejdseftermiddag med forældre fra 15.00-18.00

Hvor forældrene sammen med børnene gør legepladsen klar til sommer.

Alle kompetencer kan bruges og der er arbejdsopgaver til alle.

Brug eftermiddagen på dit barns arbejdsplads, giv Lanternen et boost og nyd hinandens selskab J  Vi slutter af med fælles spisning.

·       7 maj- Forældreråds møde i Lanternen

·       15 maj-  Store legedag for tanglopper kl.9.00-14.00

Her mødes tanglopperne med andre kommende skolebørn i Gentofte, på Skovshovedskole idrætsplads.

·       16 maj – Bedsteforældredag.

Her inviterer vi bedsteforældre eller lign. til at mødes og få en hyggelig dag sammen med barnet og dennes stue. Fra kl. 9.00-11.30 i vuggestuen og kl. 11.30-15.00 i børnehaven.

I skal selv medbringe madpakke som i spise sammen med barnet.

·       22 maj – Bestyrelsesmøde

·       31 maj- Børnehuset Skovshoved holder lukket fredag efter Kr. Himmelfart.

Juni

·       5 juni – Grundlovsdag. Børnehuset Skovshoved holder lukket

·       14 juni – Sommerfest i Lanternen kl.15.00-20.00

Vi invitere jer til tangloppernes afslutning i Lanternen, og ønsker alle andre en god sommer med fælles spisning og hyggelig samvær. Alle stuer er ansvarlige for en ”kreativ” bod. Forældrene har på skift tjansen i boden sammen med deres barn.

Tangloppe forældrene står for kageboden, og vil gerne modtage mange kager fra jer alle- meget gerne også de sunde af slagsen. Tanglopperne optræder for alle, derefter vil der være fælles spisning og hyggelig samvær.

Juli

Fælles sommerferiepasning

·       Uge 27 og 28: (1/7-14/7) fælles pasning i Lanternen. Nordlyset lukket

·       Uge 29 og 30: (15/7-28/7) fælles pasning i Nordlyset. Lanternen lukket

September

·       11 september - Forældreråds møde i Lanternen

·       25 september – Bestyrelsesmøde

Oktober

·       8 oktober – Forældremøde med valg til bestyrelsen

·       Uge 42- Skolernes efterårsferie

·       22 oktober - Høstgudstjeneste i Skovshoved kirke kl.10-11, hvor børnene kommer med forskellige grønsager og frugter fra høsten.

·       23 oktober- gruppefotografering i huset.

·       27 oktober (søndag) – portræt/søskende fotografering i huset.

·       31 oktober – Halloween afholdes især for børnehaven(udklædning)  

November

·       1 november: Børnehuset Skovshoved har lukket. Pædagogisk kompetenceudvikling.

December

·       2 december – julehjertestafetten, hvor Søstjernebørnene går til Ordruplund Plejehjem og deler julehjerter ud til de ældre beboere.

·       12 december – Lucia/julehygge kl. 15.00-17.00. Forældre og søskende inviteres til at komme og hygge med æbleskiver og saft/æblegløgg. Ved 16:00 tiden går tanglopperne Lucia optog gennem hele huset.

·       17 december – Julegudstjeneste i Skovshoved kirke kl. 10.00-11.00. der er krybbespil i kirken

·       24.12.2019- 01.01.2020, begge dage Inkl.: Børnehuset Skovshoved holder lukket. Glædelig jul og godt nytår.