Pædagogisk læreplan

Regeringen vedtog juli 2018 en ny dagtilbudslov.
De pædagogiske læreplaner er under udarbejdelse... Du kan læse om læreplanens overordnede rammer og indhold ved at følge linket...