Reggio Emilia

"at lytte er et absolut kardinalpunkt"

Reggio Emilia pædagogikken i Børnehuset Skovshoved tager udgangspunkt i et menneskesyn, hvor barnet er en stærk ressourceperson, der sammen med andre bidrager med kompetencer, nysgerrighed og viden for at blive klogere og skabe ny viden.

Vi ser indretning og læringsmiljø som et pædagogisk værktøj, en «ekstra pædagog». Dette kommer indretningsmæssigt til udtryk med de små «hjørner» til forskellige aktiviteter ligesom rummene er indrettet efter børnenes forskellige aldre på de aldersopdelte afdelinger.

Vi udfordrer børnene til at tænke individuelt men også kollektivt. Børnene opfordres til og trænes i at skabe egne hypoteser, som de må afprøve og efterfølgende bearbejde via billedsprog, drama, musik, matematik, talesprog, skriftsprog m.v. Materialerne er tilgængelige for børnene, så de kan eksperimenterer, uden at de behøver bede om hjælp fra voksne.

Opfattelsen af viden som noget børnene aktivt skaber og konstruerer i samarbejde med andre, forudsætter et professionelt ansvar, som på den ene side bygger på dialog og kommunikative handlinger med børn, forældre og andre parter, og på den anden side en reflekterende og forskende holdning. De professionelle skal skabe lyst hos børnene til at gå på opdagelse og støtte barnet i deres nysgerrighed. Derfor er det at kunne lytte til barnets mange udtryk og dokumenterer centralt i Reggio Emilias pædagogiske tænkning.

Refleksion, dialog og handling udgør således det kit, som binder pædagogikken i Reggio Emilia sammen, men som også knytter børnehaverne sammen med det omgivende samfund.