Pædagogisk læreplan

I Børnehuset Skovshoved har vi ansøgt om at blive friinstitution. Ansøgningen er blevet imødekommet af Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet og KL. Det betyder, at vi istedet for at arbejde med de nationalt fastsatte pædagogiske mål, er igang med at opsætte egne målformuleringer for vores pædagogiske arbejde. Dette gør vi med et iværksætter fokus for alle børn i Børnehuset Skovshoved. Fokus lægges på de pædagogiske læringsmiljøer, der finder sted i de hundredevis af rutiner, der er tilstede i et dagtilbud hver eneste dag.  Arbejdet understøttes af Gentofte Kommune og VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd).