Inspirationen fra Reggio Emilia

"at lytte er et absolut kardinalpunkt"

I Børnehuset Skovshoved tager pædagogikken  udgangspunkt i et menneskesyn, hvor barnet er et stærkt lille menneske, der både alene og sammen med andre bidrager med kompetencer, nysgerrighed, opfindsomhed, skabertrang og viden for at blive klogere og skabe ny viden.

Vi ser indretning og professionelle læringsmiljøer som pædagogiske virkemidler, som en «ekstra pædagog». Dette kommer indretningsmæssigt til udtryk med de små «hjørner» til forskellige aktiviteter ligesom rummene er indrettet efter børnenes forskellige udviklingsmæssige behov og interesser i hhv. vuggestue og børnehave afdelingerne. Hvis vi tager på tur, er det en tur relateret til et projekt eller en interesse. Børnehuset Skovshoved der ikke en turinstitution!

Vi udfordrer børnene til at tænke såvel individuelt og kollektivt. Børnene opfordres til og trænes i at skabe egne hypoteser, som de må afprøve og efterfølgende bearbejde via billedsprog, drama, musik, matematik, talesprog, skriftsprog, gymnastik, yoga m.v. Materialerne er tilgængelige for børnene, så de kan eksperimenterer, uden at de behøver bede om hjælp eller tilladelse fra voksne.

Opfattelsen af viden som noget børnene aktivt skaber og konstruerer i samarbejde med andre, forudsætter et professionelt ansvar, som på den ene side bygger på dialog og kommunikation med børn, forældre og andre parter, og på den anden side en selviagttagende, reflekterende og forskende holdning. De professionelle skal skabe lyst hos børnene til at gå på opdagelse og støtte barnet i deres skabertrang. Derfor er det at kunne lytte til barnets mange udtryk og dokumenterer disse centralt ligesom det at knytter børnene sammen med det omgivende samfund er.

Refleksion, samarbejde, dialog og handling udgør således det kit, som binder pædagogikken i Børnehuset Skovshoved sammen