Forældrebestyrelsen

Din vej til indflydelse

Efter Lov om Dagtilbud har forældrene ret til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Bestyrelsen skal have indflydelse på principperne for Børnehuset Skovhoveds arbejde, og fastlægger i samarbejde med lederen principper for de pædagogiske aktiviteter samt anvendelse af den økonomiske ramme tildelt børn.


Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 forældresuppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt Daginstitutionslederen, der fungerer som sekretær. 

 

Der er oprettet forældreråd i Lanternen og Nordlyset, hvor hver stue er repræsenteret. Bestyrelsen skal så vidt muligt inddrage forældrerådene inden der træffes beslutninger om principper for Børnehuset Skovhoveds pædagogiske arbejde samt principper for anvendelse af rådighedsbeløbet tildelt børn. 

 

Valg til bestyrelsen og forældrerådnet ske på det fælles forældremøde i efteråret. Der afholdes ca. 4 årlige bestyrelsesmøder og ditto forældreråd.


Dagsordner og referater fra hhv. bestyrelsen og forældreråd ligger på BørneGenvej.