Intro til vores hus

Et herligt hus med nisser på loftet, tusindekunstner i værkstederne, og lanterner som lyser vejen.

Lanternen er opført i år 2000. Huset er bygget efter nyeste viden indenfor pædagogik og indretning på daginstitutionsområdet. Huset er et klimahus, udstyret med solceller og solfanger, og vi er næsten selvforsynende med strøm.

Huset er funktionsopdelt, dvs. at rummene er indrettet i være- og værksteder. Vi har blandt andet et billedkunst – og naturværksted, et rytmikrum og et vandlegerum.

Vi har netop fået ny legeplads og vi er igang med at opføre to små drivhuse, hvor børnene kan så krydderurter og bær.

Huset er indrettet med henblik på at give børnene inspirerende rammer, hvor de kan afprøve deres kunnen, eksperimentere og søge viden.

Lanternen har plads til 28 vuggestue – 49 børnehavebørn. Vi er 16 medarbejdere. Huset er årgangsopdelt, og husets mål er, at de samme voksne følger barnet fra de er 1 år og frem til de skal i skole. Det giver tryghed.

Huset arbejder dels i 2 teams, hhv. børnehave- og vuggetue, dels i 5 børnegrupper. Vi kalder os Muslingerne og Krabberne i vuggestuen og Skrubberne, Søstjernerne og Tanglopperne i børnehaven. Vores store køkken/alrum kalder vi Kabyssen.