Vores hverdag

Nordlyset

Morgen
Morgenen indikerer starten på dagen, og vi bestræber os på at have en stille og rolig morgen. Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 7.50.

Børnemøde
Børnene samles i grupper, og vi holder børnemøde hver dag. Her er barnet en del af et fællesskab, der drøftes emner, som børnene er optaget af og planlagte aktiviteter.

Værksteder
De pædagogiske projekter tager udgangangspunkt i både børnene og pædagogernes interesser og forslag. Børnenes venskaber respekteres, og alle børn og voksne er vigtige i fællesskabet.

Spisning
Foregår i vores fælles café. Børnene hjælper til med at dække bord og rydde af.

Eftermiddag
Om eftermiddagen bliver der serveret et lille måltid bestående af lidt brød, frugt og grøntsager.

Læringsmiljø
er hele dagen. der er læring i hverdagens rutiner og i aktiviteter: at sige farvel til mor & far, at vaske hænder, at tage tøj på/pakke egne sager, at dække bord, at øse og hælde selv, at spilde, at spise sammen, at rydde op,  at være ude og inde, at være sammen.
Leg
Vi øver os - forvandler erfaringer, oplevelser og indtryk.